• Výroba reklamy
  • Organizovanie eventov
  • Eventový areál Lehnice
  • Prenájom party stanov a mobiliáru
  • Prenájom atrakcií